El Parc Natural del Montseny prioritza els interessos privats a la conservació

Comunicat de premsa de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (C S M)
 
Segons informacions proporcionades per l’Ajuntament de Montseny, al llarg d’aquest any 2014 està prevista l’execució definitiva de la Fase II del projecte d’arranjament i pavimentació del camí que ha d’unir la carretera de Collformic amb Sant Marçal.1
 
L’execució d’aquesta obra es basa en l’asfaltatge dels 3.700 metres de la pista forestal existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, amb la conseqüent entrada de maquinària pesant, tala d’arbres, obertura de rases, moviments de terres, desviament i canalització d’aigües, etc.
 
Aquestes obres volen ser la fase final d’un projecte que es va iniciar l’any 2008 amb l’execució de la Fase I i l’asfaltatge fins al càmping Les Illes. L’objecte formal d’aquest nou vial és la unió dels dos principals eixos de comunicacions del massís, fet que implicarà un augment de la mobilitat i la freqüentació en un àmbit de màxima protecció, catalogat com a Zona de Reserva i Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic pel Pla Especial del Parc Natural del Montseny.
 
El projecte, promogut per l’Ajuntament de Montseny, té el consentiment i l’informe preceptiu favorable dels gestors del Parc Natural. Els més de 311.000 € que costarà aquesta obra són finançats per ambdues administracions, amb el suport de la
Generalitat de Catalunya a través del PUOSC.
 

Comunicat de premsa de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (C S M)

Reproduim el comunicat de denúncia de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (C S M), que avui mateix ha estat publicat a través d'alguns mitjans de comunicació de la comarca:


 

Irregularitats en la construcció d’un aparcament a Collformic

Durant els darrers mesos s’han vingut realitzant unes obres d’ampliació de l’àrea d’aparcament de vehicles a Collformic, (PK 26+520). Aquesta intervenció, que ha estat promoguda per la Diputació de Barcelona de la qual en forma part l’organisme gestor del Parc Natural del Montseny, ha comportat un impacte seriós en el punt descrit.

Les obres, que han donat lloc a un moviment de terres important, s’han acabat amb  l’abocament de la major part d’aquestes en un lloc totalment inadequat (com es pot comprovar a les fotos adjuntes).

L’abocament d’una munió de metres cúbics de runes en sòl no urbanitzable i dins de l’àrea protegida del Parc Natural, ha provocat l’aparició d’un talús de gran volum amb un impacte visual considerable.

L’esmentat abocament estaria en total contradicció amb el projecte d’Adequació Funcional i Paisatgística, presentat per la mateixa Oficina Tècnica d’Acció Territorial de la Diputació de Barcelona, que en determinava la seva extracció  i el posterior transport a un abocament autoritzat.