Festa de celebració de l'aturada del gasoducte Midcat