La Sitja del Llop-Revista del Montseny és la publicació regular que edita la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM).

Portada Sitja del llop, núm. 28Nascuda ara fa vint-i-dos anys, aquesta publicació és defineix en paraules del Dr. Pladevall: «No és cap obra exclusivista ni elitista, ben al contrari, el tarannà dels seus responsables és el de defugir tota mena de lligams a interessos polítics, partidistes o econòmics i intentar fer una publicació lliure, objectiva i sobretot pràctica» (vegeu La Sitja del Llop-Revista del Montseny, número 1, juliol de 1991).

Coherentment amb l'anterior, La Sitja del Llop - Revista del Montseny, és una publicació de caire cultural (literari, etnològic, periodístic, científic i naturalístic), la temàtica de la qual se centra, principalment, en aspectes relatius a la vida d'aquesta muntanya i a l’àmbit dels Parcs Naturals del Montseny i del Montnegre. Tanmateix, alhora que pretén divulgar els seus valors naturals i socials,  tracta també de qüestions d’interès mediambiental general, sense oblidar els treballs de denúncia contra les agresions al medi natural que s'esdevenen al nostre pais.

La nostra publicació a permès la difusió d’un seguit d’articles científics sobre la situació de la flora i la fauna (vegeu-ne p. e. «El tritó del Montseny, descobriment d’una raresa amagada» La Sitja del llop-Revista del Montseny, núm. 29, abril de 2009, un dels temes més difosos pels mitjans de comunicació en l'actualitat), en referència a la riquesa natural del massís montsenyenc.

Confegida en base als recursos propis i el treball voluntari i gratuït aportat pels seus socis i sòcies, a més de diferents col•laboracions científiques i culturals desinteressades, de l’àmbit acadèmic, La Sitja del Llop-Revista del Montseny  és una publicació que s’ha mantingut econòmicament independent al llarg de la seva història i, per tant, aliena a qualsevol pressió externa que pugui mediatitzar el seu esperit crític. Això li ha permès incloure a les seves pàgines col•laboracions d’autors ben diversos, intentant mantenir sempre un alt nivell de qualitat, tant pel que fa als continguts, com en relació a la seva edició.

Tot i que la seva periodicitat no és absolutament regular, és habitual la publicació d’un a tres números anuals, que poden oscil•lar entre les vint i les trenta-sis pàgines. A més del seu repartiment als socis de la CSM, la revista es distribueix  en més d’una vintena de poblacions escampades entre les comarques gironines i barcelonines, a través de la gestió directa dels seus editors.

La seva distribució abasta, a més, un seguit de biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, així com CEIP's, institucions i entitats diverses i les biblioteques de la Universitat Autònoma i de la Universitat de Barcelona.

Si no sou socis i voleu subscriure-us, o bé voleu aconseguir algun número antic, publicar un article, esmenar una errada, etc. envieu-nos un missatge al correu-e.

Trobareu la revista en les principals llibreries i quioscos de la contrada.