La CSM és una ONG constituïda l'any 1986 a Sant Celoni i formada majoritàriament per persones que vivien dins del territori del massís montsenyenc, o bé n’estaven vinculades d’una o altra manera.

La seva constitució va ser fruit d'un procés assembleari, dilatat en el temps, i protagonitzat per un grapat de persones que van revoltar-se davant la construcció d'una línia d'alta tensió que Red Eléctrica de España (REDESA), pretenia implantar des de Setmenat fins a Girona, tot travessant el Montseny.

Les diferents accions que es van dur a terme, incloses manifestacions multitudinàries, aconseguiren impedir aquest projecte, i, aquest fet, va permetre la consolidació de la CSM i la seva formalització com associació que, el 9 de desembre de 1987, va restar inscrita al registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat.

Els objectius inicials eren d'adreçar les seves activitats a la defensa i protecció de la Natura i aconseguir una millora en la qualitat de vida de la població, dins la comarca natural del Montseny i del Montnegre, àmbits habituals de la seva actuació. Un dels seus primers xocs contra l'Administració va ser la lluita per impedir la construcció de la presa de Vallforners. Aquest litigi es va guanyar davant els tribunals a través d’un recurs presentat per la Diputació, la qual però, finalment, no va exigir l’execució de la sentència.

L'any 1991 apareixia el número 1 de la revista La Sitja del Llop - Revista del Montseny, que a més de ser el butlletí de la CSM, va nàixer amb el desig de ser una revista que recollís l'esperit d'aquesta muntanya i de la seva gent.

Des dels primers números, la nostra revista va mostrar el seu tarannà eclèctic i desitjós de mostrar les maneres de viure de la gent de muntanya, la seva saviesa, així com els problemes que la massificació de l'ús de la natura creaven a la conservació del medi natural.

Les descobertes científiques relacionades amb la flora i la fauna del massís, la recuperació del patrimoni històric, la cultura local en totes les seves manifestacions, així com els escrits de denúncia sobre les agressions al medi ambient, i les actuacions de la CSM en aquest sentit, han estat sempre els referents de la nostra revista.

Poc a poc La Sitja del Llop - Revista del Montseny, al mateix temps que la nostra activitat, s'ha anat obrint a temes més generals, sense oblidar mai quin és el seu objectiu primordial. Avui, publicat ja el número 31 d'aquesta revista, que ha estat sempre el fruit del treball voluntari i gratuït dels seus col·laboradors, sense acceptar patronatges ni compromisos amb ningú, continua la tasca de divulgació, de recerca i de denúncia.

La Sitja del Llop - Revista del Montseny és part important de la imatge pública de la CSM, i a l’ ensems, és també la publicació degana de les terres del Montseny.

 

La CSM, avui regenerada en part per l'accés de gent jove, formant un col·lectiu heterodox i pluridisciplinar, segueix involucrant-se en la denúncia de les agressions contra el territori del massís, contra l'especulació urbanística, oberta o camuflada, i segueix lluitant per defensar aquesta petita terra, que és part indestriable del futur de Catalunya.

Sant Celoni, gener de 2010

Com podeu contactar amb nosaltres?