Iniciativa Legislativa Popular del Montseny

CUP

Text íntegre de la moció presentada per la CSM i defensada per la CUP al Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni, que s'aprovà el dia 5 de juny passat carlesl dj., 12/06/2014 - 14:29

Amics i amigues,

Us presentem a sota el text íntegre de la moció que es va aprovar el passat dia 5 de juny al Ple de l'Ajuntamengt de Sant Celoni, i que ha estat remesa a a l’Ajuntament de Montseny, a l’òrgan gestor del Parc Natural del Montseny, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya així com als ajuntaments de Fogars de Monclús i de Sant Esteve de Palautordera.


10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP, EN NOM DE LA COORDINADORA PER A LA SALVAGUARDA DEL MONTSENY, PER RECLAMAR A L’AJUNTAMENT DE MONTSENY L’ATURADA DE LES OBRES D’ASFALTATGE DE LA PISTA FORESTAL EXISTENT DES DE LA FONT DE LES NÀIADES FINS A LA FONT BONA, ENTRE SANT MARÇAL I LES ILLES; I L’ATURADA IMMEDIATA DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS A LA TORDERA.
(...)
Després d’aquestes intervencions, per 10 vots a favor de les senyores Costa, Lechuga i Montes i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala, Moles, Bueno i Masferrer, i 5 abstencions de les senyores Miracle, De la Encarnación i Coll i dels senyors Castaño i Capote, el Ple municipal ACORDA que el text de la moció presentada pel grup municipal de la CUP quedi substituït per l’esmena presentada pel  grup municipal de CiU, el contingut de la qual es transcriu a continuació, amb el resultat de la votació que també s’indica:

El Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni aprova una moció de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny contra la construcció de la carretera Illes-Sant Marçal carlesl dv., 06/06/2014 - 11:25

Benvolguts amics i amigues,

El Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni va aprovar ahir a la nit (5 de juny) una moció de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM), presentada i defensada per la CUP, que reproduirem tant bon punt ens sigui lliurada la còpia oficial.

Les votacions efectuades van oferir els resultats següents: 10 vots a favor (CUP, ICV, CIU, i 1 regidor independent ex PSC) i 5 abstencions (PSC).

La incomprensible abstenció dels edils del PSC,  va escudar-se en l'opinió de «fonts expertes del territori», que minusvaloraben els arguments aportats pels mateixos tècnics del Parc Natural, arguments els quals posen en qüestió la construcció d'aquesta carretera.

 


                  En la instantània podeu veure un moment de la intervenció al Ple d'en Sergi Travessa, membre de la C S M.