Iniciativa Legislativa Popular del Montseny

Resposta al regidor de l'Ajuntament de Sant Celoni en Xavier Arenas

El passat 28 de juliol rebíem a la nostra bústia un missatge del regidor del PSC a l'Ajuntament de Sant Celoni, en Jordi Arenas, que feia referència al comunicat de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny publicat en aquesta pàgina web pocs dies abans. En reproduïm el seu contingut íntegre, per tal que sigui de coneixement pùblic, atès que assenyala dues incorreccions del nostre escrit. Incorrecions que ens hem apressat a rectificar, tal i com podreu comprovar en aquesta mateixa pàgina.

A continuació seguida, podreu llegir el seu missatge i la resposta que hem cregut convenient trametre-li per tal d'aclarir diverses qüestions relatives a la lluita per la conservació de la Ferreria i el camí Ral. Esperem que tot plegat sigui prou eloqüent.

 

 

Missatge del regidor Arenas

 

« Hola companyes i companys,

Us volia fer dos petits comentaris referents a la nota de premsa:

1. Sóc regidor del Grup Municipal del PSC, no del PSOE (encara que us faci gràcia posar-hi PSOE ja que per a vosaltres és el mateix, però per a mi no)

2. El vot del PSC en el Ple no va ser en contra, sino l'abstènció.

Espero que no us hagi ofès amb els meus comentaris. A nivell personal, crec que hem de defensar les Ferreries i preservar el màxim de territori (si pot ser tot, millor).

Gràcies.

Jordi Arenas »

 

Resposta de la C S M

 

« Sant Celoni, 10 d’agost de 2009

 

Sr. Jordi Arenas,

 

En resposta al seu missatge del proppassat 28 de juliol volem fer-li els aclariments següents:

 Efectivament, en el nostre comunicat del 23 de juliol, on informàvem sobre l'admissió a tràmit

 del recurs presentat per aquesta Coordinadora contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant

 Celoni, es van escolar les dues errades comentades per vostè.

 

En primer lloc, es citava al partit PSOE en comptes d'anomenar-lo PSC. Per altra banda, dins

 del mateix paràgraf, s'assegurava que tant aquest partit (al qual representa vostè davant

 l'Ajuntament celoní), com CiU, havien votat en contra de desclassificar com a sòl urbanitzable

 la zona coneguda com Les Ferreries. Aquesta segona afirmació tampoc és correcta, atès que

 l'opció dels dos partits esmentats (PSC i CiU) davant d'aquesta moció, presentada per la CUP i

 promoguda per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM) i d'altres entitats

 cíviques, va ser l'abstenció.

 

Així doncs, els termes utilitzats en ambdós casos han estat incorrectes, en el terreny formal i en

 el de l'estil informatiu, estrictament parlant. És per això que demanem disculpes per aquestes

 dues errades del nostre comunicat, errades que pensem fer públiques a la nostra pàgina web

 (www.salvaguardamontseny.cat).

 

Dit això però, volem fer-li notar que vostè, com a regidor de l'Ajuntament de Sant Celoni, ha de

 saber que la CSM està lluitant des fa més de deu anys per tal d’aconseguir la preservació

 d'aquesta petita franja del territori celoní.

 

Per si no ha estat informat abans, sàpiga que durant el mandat de l'anterior equip de govern,

 l'alcalde del seu partit (PSC) va tenir coneixement directe, manta vegades, de la problemàtica

 que presentava la conservació de la Ferreria i del camí Ral.

 

La CSM es va reunir en diverses ocasions amb responsables municipals i va lliurar a aquest

 consistori informació sobre els valors de l’espai (històrics, paisatgístics i naturals) i elements

 jurídics suficients per tal d’establir les bases d'aquesta preservació, i va demostrar que això no

 podia reportar cap perjudici per a l'Ajuntament ni pel territori, tret, es clar, dels inconvenients que

 pogués produir a uns quants empresaris mancats d'escrúpols ambientals.

 

Dit d’una altra forma, la CSM va fer, en el terreny ambiental i també en el terreny legal, el treball

 que corresponia fer a l’administració. Aquest treball, però, no ha estat tingut en compte a l’hora

 de prendre les decisions consegüents.


D’acord amb l’anterior, volem manifestar-li la nostra indignació pel fet que, ara, darrera

 d’eufemismes, es vulgui tapar la immoralitat comesa el passat 19 de març. És ben cert que

 l’abstenció dels dos partits majoritaris, en aquest Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, va colpir

 les esperances de conservar aquest petit patrimoni viu anomenat la Ferreria.

 

Així doncs, fou aquesta abstenció majoritària, que hom sap equivalent a un vot en contra, la que

 va impedir finalment la desclassificació d’aquestes terres com a sòl urbanitzable, i això ja no és

 cap eufemisme.

 

Aquest i no cap altre, és el veritable sentit de la seva abstenció: la porta oberta a la destrucció

 d’una de les poques porcions del territori del baix Montseny que encara no ha estat malmesa

 pels interessos dels especuladors urbanístics.

 

En aquest punt, volem dir-li que intentar esmunyir els problemes reals darrera de qüestions

 formals, és quelcom al que ja ens tenen acostumats els partits majoritaris d’aquest país, però

 no pas per això ens resulta menys indignant el fet que vostè vulgui aparèixer com defensor del

 territori, i ací cito textualment el seu missatge : « A nivell personal, crec que hem de defensar

 les Ferreries i preservar el màxim de territori (si pot ser tot, millor) ». Doncs podia haver-s’ho

 pensat millor, abans d’abstenir-se!!

 

Seria de per riure, si no fos patètic, aquest exercici de cinisme, Sr. Arenas. Torni vostè als seus

 afers de polític professional, que amb el seu vot i els dels seus companys del PSC, a més dels

 de CiU, ja han posat la primera pedra per la destrucció de la Ferreria.

 

Per la nostra banda continuarem endegant el procés iniciat ja fa molts anys per salvar la

 Ferreria, fins allí on calgui.

 

Ben atentament,

 

Carles Lumeras i Medrano

 President de la C S M »