Proposta energètica municipalista. Xarxa per la sobirania energètica. Tarragona