El patrimoni històric al massís del Montseny. Apunts i propostes