Cartell de la denúncia a Fiscalia

Comunicat de premsa
La Generalitat vol deixar els rius sense aigua, Deixant-los sense!!!

La Federació d’Ecologistes de Catalunya denuncia davant de la fiscalia de Medi Ambient al Director
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) Samuel Reyes com a responsable de les justificacions
tècniques que han servit a la Generalitat per aprovar l’ACORD GOV/17/ de 16 de gener, pel qual
s'estableix i s’aproven el règim de cabals mínims circulants en situació d'emergència per sequera
en determinats trams fluvials del districte de conca fluvial de Catalunya. Aquest acord pot suposar
un delicte contra el Medi Ambient per les seves repercussions, i per tant, hem demanat al Fiscal
que instrueixi d’ofici l’obertura de diligències d’investigació penal.


Per tal de fer front a l’actual sequera crònica que fa tres anys que dura agreujada pel canvi climàtic,
cal un canvi decidit de model que adapti la demanda a l’oferta o disponibilitat dels recursos hídrics
disponibles aplicant criteris de decreixement a l’actual model de desenvolupament il·limitat, que
porta al col·lapse i l’esgotament dels recursos naturals bàsics com l’aigua per l’especulació sense
control.


La Federació d’Ecologistes de Catalunya ( EdC), amb el suport de més de 20 entitats ambientals del país,
presentem aquest dilluns una denúncia al Fiscal de Medi Ambient de Barcelona, contra el director de
l’ACA, per considerar aquest organisme el responsable de realitzar la gestió de l’aigua a les Conques
Internes de Catalunya i elaborar tots els plans de gestió i directrius i informes que serveixent al Govern a
prendre les actuacions i desicions respecte a la gestió de l’aigua en aquest àmbit.


La denúncia que dirigim al Fiscal de Medi Ambient de Barcelona la fem sobre la base de l’ACORD
GOV/17/ de 16 de gener, pel qual s'estableix i s’aproven el règim de cabals mínims circulants en
situació d'emergència per sequera en determinats trams fluvials del districte de conca fluvial de
Catalunya, publicat al DOGC 9082 del 18/91 de 2024.


A la petició de denúncia dirigida al Fiscal de Medi Ambient de Barcelona, li demanem una actuació d’ofici
de la mateixa afí de que obri un expedient de diligències d’investigació penal que pugui determinar si en
l’ACORD GOV/17/ de 16 de gener s’ha pogut incórrer en algun dels tipus de delictes contra el Medi
Ambient recollits al Codi penal.


Dels possibles responsables que han pogut incórrer en accions presumptament delictives pel que fa a
l’aprovació de l’ACORD GOV/17/ de 16 de gener, el principal responsable és per la nostra part el
director de l’ACA Samuel Reyes, per ser l’organisme que a el.laborat les directrius i plans que ha utilitzat
el Govern, per l’aprovació de la reducció del règim de cabals mínims circulants en situació
d'emergència per sequera en determinats trams fluvials del districte de conca fluvial de Catalunya.


Podeu llegir el contingut complert de la denúncia presentada per EdC, adjunta a aquesta pàgina web.

logo 30è