Prestació del servei d’assistència tècnica per a la redacció del Projecte d’urbanització del sector Bellamar, al terme municipal de Castelldefels